Mächen*cafe GÖRLS Reutlingen

 

SPENDENKONTEN

gÖrls e.V.
IBAN: DE 28 6405 0000 0000 438328
BIC: SOLADES 1 REU

Generationenprojekte
IBAN: DE 03 6405 0000 1101 3036 12
BIC: SOLADES1REU